Donderdag Avond.

Op deze donderdagavond begint het bridgen om 19:00 uur.
De wedstrijdleider is Jos van Opstal, e-mail josenelsvanopstal@gmail.com..
Afzeggen uiterlijk om 20:00 uur op de woensdag voorafgaande aan de speeldag.

Voor een overzicht van de speeldagen klikt u hier.